Violončelo

Hana
Kopecká

Stručné bio

Jej prvé kroky k hudbe sú nepochybne spojené s veľkou dávkou talentu, keď sa okrem violončela venovala aj spevu a klavíru. Svoje schopnosti vo violončele neskôr rozširovala v komornom orchestri St. Cecília v Nitre pod vedením Štefana Madariho. Techniku a vedomosti zdokonaľovala na rôznych interpretačných kurzoch pod vedením osvedčených pedagógov ako je doc. Eugen Prochác, prof. Jozef Podhoranský a Robert Cohen.

Absolvovala Konzervatórium v Žiline pod vedením viacerých odborných interpretov a pedagógov ako je Klaudia Kudjová-Remencová, Mgr. art. Květa Glasnáková a Mgr. art. Pavol Šimčík. Pravidelne vystupovala na verejných koncertoch konzervatória ako sólová ale aj komorná hráčka a v rámci projektu štúdio mladým nahrala sólovú skladbu, ktorá bola vysielaná na rádiu Devín. Variabilitu a získané vedomosti naplno uplatnila ako vedúca skupiny violončiel v symfonickom orchestri Konzervatória v Žiline. V súčasnosti je študentkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave v triede prof. Jána Slávika, ArtD. a aktívne sa zapája do akýchkoľvek umeleckých produkcií na VŠMU. Popri tom má skúsenosti aj s mediálnymi podujatiami, keď s kvartetom účinkovala na odovzdávaní cien OTO a spoločne interpretovali piesne kapiel Elán a IMT Smile, ktoré boli nominované na kapelu roka. Zúčastnila sa niekoľkých zájazdov po Európe a Ázii so Štátnym komorným orchestrom Žilina, kde mala možnosť viackrát aplikovať svoje umenie ako umelecká výpomoc. Medzi jej skúsenosti v praxi patrí aj množstvo nahrávok nielen klasickej ale aj filmovej hudby v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu.